Có hai loại tiêu chí đủ điều kiện liên quan đến các vụ việc gia đình để được trợ giúp pháp lý:

Đủ điều kiện tài chính – phương tiện và giá trị được kiểm tra

Bạn có thể kiểm tra tính đủ điều kiện tài chính tại liên kết trang web Gov.uk bên dưới

https://www.gov.uk/check-legal-aid

 

Tính đủ điều kiện rõ ràng – bằng chứng xác thực về lạm dụng gia đình hoặc lạm dụng trẻ em (cũng là các phương tiện và giá trị đã được kiểm tra)

Bạn có thể được trợ giúp pháp lý nếu bạn có bằng chứng cho thấy bạn hoặc con bạn đã từng là nạn nhân của lạm dụng hoặc bạo lực gia đình, bao gồm kiểm soát tài chính và kiểm soát cưỡng chế, VÀ bạn không có khả năng chi trả các chi phí pháp lý.

Trang web Gov.uk có rất nhiều thông tin để giúp bạn lấy bằng chứng. Nhấp vào liên kết bên dưới để xem danh sách những người chuyên nghiệp có thể cung cấp bằng chứng về việc lạm dụng trong nước cho đơn xin tài trợ trợ giúp pháp lý của bạn. Các mẫu thư cũng có sẵn để bạn tải xuống, cá nhân hóa và gửi cho các chuyên gia, những người có thể trả lời bằng chứng và bằng chứng lạm dụng mà bạn đang yêu cầu.

Vui lòng truy cập liên kết này: https://www.gov.uk/legal-aid/domestic-abuse-or-violence

Một ví dụ về các loại ‘Các trường hợp gia đình’ trợ giúp pháp lý có thể được áp dụng cho:

  • Đơn do chính quyền địa phương thực hiện đối với lệnh chăm sóc, lệnh giám sát, lệnh giám định trẻ em và lệnh hoặc lệnh bảo vệ khẩn cấp.
  • Đơn xin liên hệ với một đứa trẻ đang được chăm sóc, đơn xin xuất viện hoặc thay đổi lệnh chăm sóc hoặc giám sát, lệnh sắp xếp, lệnh phục hồi, thủ tục nhận con nuôi, thủ tục giám hộ, lệnh liên quan đến việc loại bỏ trẻ em trái pháp luật (bắt cóc)
  • Các lệnh và thủ tục tố tụng liên quan đến mái ấm gia đình và lạm dụng gia đình như lệnh nghề nghiệp, lệnh cấm quấy rối tình dục và lệnh bảo vệ hôn nhân cưỡng bức.
  • Các thủ tục của EU liên quan đến trẻ em và bảo trì.
  • Các trường hợp như ly hôn, tranh chấp giữa cha mẹ ly thân liên quan đến con cái và tranh chấp về tài chính gia đình

Danh sách các thủ tục ở đây được đưa ra như một hướng dẫn không có nghĩa là một danh sách đầy đủ.

Để được đặt lịch hẹn tư vấn pháp luật miễn phí với Phòng khám tư vấn pháp luật Flag DV của chúng tôi, bạn không cần phải đáp ứng bất kỳ tiêu chí nào ở trên. Tuy nhiên, bạn phải trên 18 tuổi và đang tìm kiếm lời khuyên liên quan đến mối quan hệ bạo lực hoặc lạm dụng mà bạn đã trải qua.

contact Flag Dv Đường dây trợ giúp

Giới thiệu qua điện thoại

01635 015854

Nguy hiểm trước mắt

Gọi 999

Đường dây trợ giúp quốc gia về lạm dụng trong nước

0808 2000 247