Chúng tôi đang tuyển dụng!

Chúng tôi đang tìm kiếm một công việc bán thời gian Trưởng phòng điều hành cho tổ chức từ thiện nhỏ nhưng được thành lập hoàn hảo có trụ sở tại Newbury của chúng tôi, cung cấp lời khuyên pháp lý miễn phí cho bất kỳ ai bị lạm dụng hoặc bạo lực gia đình ở Thung lũng Thames.

Bạn có phải là người làm việc hiệu quả, có tổ chức cao và người có thể tự tin ưu tiên không? Bạn có thể
thể hiện khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, có thể nhìn thấy và bạn có phải là một người giao tiếp tốt, cả bằng lời nói và trong
viết. Bạn có thể thương lượng với nhiều bên liên quan có kinh nghiệm về
quản lý một dịch vụ hoặc dự án, xác định rủi ro, xử lý trước các vấn đề?

Nếu vậy chúng tôi rất muốn nghe từ bạn. Vui lòng gửi CV và thư xin việc tới ruit@flagdv.appcentric.co.uk

Chi tiết đầy đủ về vai trò có thể được tìm thấy tại đây Vị trí tuyển dụng của Trưởng phòng Vận hành

Ngày kết thúc ngày 4 tháng 9 năm 2020.