Chúng ta là ai

Nhóm Tư vấn Pháp lý Miễn phí về Bạo lực Gia đình (FLAG DV) là một tổ chức từ thiện được thành lập vào tháng 10 năm 2012 và được đăng ký với tư cách là Tổ chức hợp nhất từ thiện (CIO) vào tháng 10 năm 2013.

Chúng tôi muốn lấp đầy khoảng trống do việc cắt giảm các dịch vụ Trợ giúp Pháp lý. Chúng tôi là một tổ chức từ thiện nhỏ hoạt động trên ba quận của Thung lũng Thames; Berkshire, Buckinghamshire và Oxfordshire.

Chúng tôi có 7 Ủy viên giám sát việc quản lý FLAG DV và một nhóm nhỏ nhân viên được trả lương. Phòng khám tư vấn của chúng tôi được điều hành bởi các luật sư chuyên về lĩnh vực luật gia đình. Họ cung cấp thời gian của họ miễn phí. Chúng tôi không tính phí cho các cuộc hẹn khám tại phòng khám của chúng tôi.

Chúng tôi được tài trợ như thế nào

Đảm bảo tài trợ cho dịch vụ Flag DV là một quá trình hợp tác giữa nhân viên, tình nguyện viên và các đối tác của chúng tôi.

Chúng tôi gửi đơn đăng ký đến các nhà cung cấp ủy thác và tài trợ, những người có thể cung cấp ở bất kỳ đâu từ £ 300 đến £ 30.000 +. Các cơ quan trao giải thường sẽ có các tiêu chí cụ thể về tính đủ điều kiện mà người nộp đơn phải chứng minh nhưng ngay cả trong những trường hợp chúng tôi đáp ứng được những phẩm chất cần thiết này, đơn đăng ký của chúng tôi không phải lúc nào cũng thành công. Quá trình đăng ký đấu thầu có thể kéo dài, đòi hỏi nhiều giai đoạn thu thập thông tin, do đó chúng tôi phải gây quỹ theo những cách khác để đảm bảo hoạt động trong tương lai của tổ chức từ thiện.

Trong những năm gần đây, các chiến lược gây quỹ nhỏ hơn đã bao gồm các sự kiện nâng cao nhận thức về Flag DV, tham gia các sự kiện quốc gia như Great Legal Bake Off & Legal Walks, tài trợ từ các doanh nghiệp địa phương, xổ số trúng thưởng và gần đây nhất là Xổ số Tây Berkshire. Các tình nguyện viên và người được ủy thác của chúng tôi đóng góp thời gian của họ cho những công việc này miễn phí và nếu không có chúng, chúng tôi không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ mà chúng tôi làm.

Tìm hiểu thêm

tình nguyện

Tình nguyện

Bạn có muốn biết chúng tôi có những cơ hội tình nguyện nào không?

bấm vào đây
người quyên góp

Quyên góp

Bạn có muốn đóng góp cho Flag DV không?

bấm vào đây
đối tác

Đối tác

Bạn muốn biết thêm về những người chúng tôi làm việc cùng?

bấm vào đây

Hãy đóng góp những gì bạn có thể để giúp tài trợ cho dịch vụ pháp lý miễn phí của chúng tôi

contact Flag Dv Đường dây trợ giúp

Giới thiệu qua điện thoại

01635 015854

Nguy hiểm trước mắt

Gọi 999

Đường dây trợ giúp quốc gia về lạm dụng trong nước

0808 2000 247